CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN THUẬN NAM

101/62/20, Nguyễn Hữu Thọ, khu C làng Đại Học, Phước Kiển, NB

(Đô thị mới Nam Sài Gòn), ĐT: (08) 22133044